Αποφάσεις

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΕΔΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΔΑ: ΩΘΔΓΩΗΑ-ΡΒ0 22/10/2014
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΘΔΓΩΗΑ-ΡΒ0?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΠΥΘΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΑΔΑ: ΒΔΝΦΩΗΑ-ΡΓΦ 22/10/2014
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΒΔΝΦΩΗΑ-ΡΓΦ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΔΑ: ΩΠΡΧΩΗΑ-Κ94 10/10/2014
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΠΡΧΩΗΑ-Κ94?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΔΑ: ΩΙΣΣΩΗΑ-ΤΔΝ 10/10/2014
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΙΣΣΩΗΑ-ΤΔΝ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΔΑ: ΩΓΑΚΩΗΑ-7Δ7 10/10/2014
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΓΑΚΩΗΑ-7Δ7?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΔΑ: Β5ΟΑΩΗΑ-ΖΔΘ 10/10/2014
https://diavgeia.gov.gr/doc/Β5ΟΑΩΗΑ-ΖΔΘ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΑΠΟ ΚΛΑΔΟ ΣΕ ΚΛΑΔΟ

ΑΔΑ: Ω15ΝΩΗΑ-3ΓΒ 10/10/2014
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω15ΝΩΗΑ-3ΓΒ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

ΑΔΑ: Ω0ΩΖΩΗΑ-227 30/09/2014
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω0ΩΖΩΗΑ-227?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 2149/8-9-2014

ΑΔΑ: ΩΖ31ΩΗΑ-Η4Ρ 11/09/2014
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΖ31ΩΗΑ-Η4Ρ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ

ΑΔΑ: ΒΜΣΜΩΗΑ-ΣΟΡ 10/09/2014
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΒΜΣΜΩΗΑ-ΣΟΡ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ

ΑΔΑ: 71ΛΤΩΗΑ-ΠΔΤ 10/09/2014
https://diavgeia.gov.gr/doc/71ΛΤΩΗΑ-ΠΔΤ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP