Αποφάσεις

Η 102-2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: .

ΑΔΑ: 951ΘΩΗΑ-ΜΥΗ 21/04/2021

Έγκριση Πρακτικoύ No 3, βάσει της ΚΥΑ 90719 – 24-12-2020 (ΦΕΚ 5718, Β΄).

ΑΔΑ: 94ΡΣΩΗΑ-0ΝΒ 21/04/2021

Η 64-2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 8μηνης διάρκειας».

ΑΔΑ: ΨΓ1ΕΩΗΑ-ΗΘ8 21/04/2021

H 104-2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: “Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού (άνω των ορίων), εργασιών συντήρησης πρασίνου, προϋπολογισμού 357.810,68 ευρώ με ΦΠΑ για το έτος 2021 και καθορισμού των όρων διακήρυξης”.

ΑΔΑ: Ψ6ΑΔΩΗΑ-Ι0Τ 21/04/2021

Εργασίες συντήρησης πρασίνου, έτους 2021 προϋπολογισμού 357.810.68 €

ΑΔΑ: ΨΚΩ7ΩΗΑ-ΣΘ4 21/04/2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ. (ΟΚΤΖ)

ΑΔΑ: 6077ΩΗΑ-02Φ 21/04/2021

Η 98/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: .

ΑΔΑ: 6ΤΛ0ΩΗΑ-ΣΟΧ 20/04/2021

Η 76/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΦΑΝΕΡΟΥ, ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (Ο.Τ.Κ.Ζ.) ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΕΠΙΣΗΜΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ε.Δ.Ο.Ε

ΑΔΑ: 6Ν9ΝΩΗΑ-5ΧΕ 20/04/2021

Η 79/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την αγορά ακινήτου (οικοπέδου) στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Νικολάου της Δημοτικής Ενότητας Ληλαντίων του Δήμου Χαλκιδέων.

ΑΔΑ: 6ΓΟΙΩΗΑ-ΡΗΣ 20/04/2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΟΣΕ ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΑ

ΑΔΑ: 61ΟΦΩΗΑ-ΥΜ4 16/04/2021

«Συντήρηση και βελτίωση Χωνευτηρίου Κοιμητηρίου Χαλκίδας»

ΑΔΑ: ΨΓ40ΩΗΑ-Χ2Φ 16/04/2021

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΏΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΑΔΑ: 63ΜΩΩΗΑ-ΟΕ7 15/04/2021

ΣΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Η 119/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, για τις υπηρεσίες ναυαγοσωστικής κάλυψης των πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Χαλκιδέων, προϋπολογισμού 99.094,10 ευρώ με ΦΠΑ για το χρονικό διάστημα 1-6-2021 έως 20-8-2021 και καθορισμού των όρων διακήρυξης».

ΑΔΑ: ΩΚΡΑΩΗΑ-Ψ4Α 15/04/2021

Απόφαση 115-2021 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: ΩΑΗΙΩΗΑ-71Ω 14/04/2021

Απόφαση 114-2021 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: 94ΞΣΩΗΑ-ΝΔΠ 14/04/2021
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP