Προκηρύξεις

Έργο: Διαμορφώσεις αύλειων χώρων διδακτηρίων πρωτοβάθμιας - δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής και αποσφράγισης προσφορών για το έργο: «Κατασκευή συστημάτων φωτεινών σηματοδοτήσεων σε οδικούς κόμβους».
ΠΡΟΚΗΡΥΞH - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ
Κατασκευή συστημάτων φωτεινών σηματοδοτήσεων σε οδικούς κόμβους
Περί επικύρωσης του αποτελέσματος του Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων με θέμα: «Αποκατάσταση, ανάδειξη, και λειτουργική επανένταξη της Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας καθώς και ανάπλαση των επιφανειών της γειτνιάζουσας Πλατείας Αγοράς»
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP