Προμήθειες

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια σάκων απορριμμάτων - ειδών καθαριότητας - ευπρεπισμού και εργαλείων καθαρισμού
Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων
Διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων
Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ»
Ανοιχτός διαγωνισμός για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP