Προμήθειες

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ανταλλακτικών
Ανοικτός Ηλεκτρονικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού
Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια εργαλείων και μηχανημάτων, προϋπολογισμού 72.800,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.
Ηλεκτρονικός Ανοικτός μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια οργάνων αθλοπαιδιών του Δήμου Χαλκιδέων
Διαγωνισμός για την προμήθεια υδραυλικού υλικού
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP