Προμήθειες

Προμήθεια φυτικού υλικού
Ανοικτός ηλεκτρονικός μειοδοτικός διαγωνισμός, για την προμήθεια υλικών μηχανογράφησης - πολλαπλών εκτυπώσεων, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και γραφικής ύλης
Ανοικτός Ηλεκτρονικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια σάκων απορριμμάτων - ειδών καθαριότητας - ευπρεπισμού και εργαλείων καθαρισμού
Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων
Διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP