Προμήθειες

Ηλεκτρονικός Ανοικτός μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια οργάνων αθλοπαιδιών του Δήμου Χαλκιδέων
Διαγωνισμός για την προμήθεια υδραυλικού υλικού
Διεθνής, ανοικτός ηλεκτρονικός, μειοδοτικός διαγωνισμός  προμήθειας υλικών για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΟΛΗΣ
Ηλεκτρονικός Διεθνής Ανοικτός μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια κρασπέδων πλακοστρώσεων χρωματισμών επιστρώσεων και δαπέδων
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP