Προμήθειες

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού
Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια εργαλείων και μηχανημάτων, προϋπολογισμού 72.800,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.
Ηλεκτρονικός Ανοικτός μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια οργάνων αθλοπαιδιών του Δήμου Χαλκιδέων
Διαγωνισμός για την προμήθεια υδραυλικού υλικού
Διεθνής, ανοικτός ηλεκτρονικός, μειοδοτικός διαγωνισμός  προμήθειας υλικών για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP