Προμήθειες

Διεθνής, ανοικτός ηλεκτρονικός, μειοδοτικός διαγωνισμός  προμήθειας υλικών για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΟΛΗΣ
Ηλεκτρονικός Διεθνής Ανοικτός μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια κρασπέδων πλακοστρώσεων χρωματισμών επιστρώσεων και δαπέδων
Ηλεκτρονικό Ανοικτός μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια σκυροδέματος, ασφαλτικών και αδρανών υλικών
Ηλεκτρονικός Ανοικτός μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια μεταλλικών περιφράξεων-αλουμινίων-ξυλείας-υαλοπινάκων και εξοπλισμού
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP