Προκήρυξη για το έργο «Ανέγερση σχολικού κτιρίου για την μετεγκατάσταση του 26ου Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας»

Έργα, Προκηρύξεις / Τρίτη, 19 Ιουλίου 2022

1. ΕΞΩΦΥΛΛΟ
2.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9.ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

8.ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ)

6.ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕ ΕΤΕΠ

4.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

3.ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A 02 ΕΠΙΠΕΔΟ +34,20_signed
A 03 ΕΠΙΠΕΔΟ +37,70 διορθωμνο πορτα_signed
A 04 ΕΠΙΠΕΔΟ +41,20_signed
A 05 ΕΠΙΠΕΔΟ +44,70_signed
A 06 ΕΠΙΠΕΔΟ +48,20 (ΔΩΜΑ)_signed
A 07 ΤΟΜΕΣ_signed
A 08 ΟΨΕΙΣ_signed
ΣΩΣΤΟA 01 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ_signed
ΤΔ_ADEIAS_500-Model_signed

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-00_signed_signed

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-06-ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ_signed_signed
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-00_signed_signed

ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-05-ΕΠΙΠΕΔΟ +48_20_signed

ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-04-ΕΠΙΠΕΔΟ +44_70_signed

ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-03-ΕΠΙΠΕΔΟ +41_20_signed

ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-02-ΕΠΙΠΕΔΟ +37_70_signed

ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-01-ΕΠΙΠΕΔΟ +34_20_signed

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-06-ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ_signed_signed
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ_signed

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ-00_signed_signed(1)

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ-01-ΕΠΙΠΕΔΟ +34_20_signed

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ-02-ΕΠΙΠΕΔΟ +37_70_signed

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ-03-ΕΠΙΠΕΔΟ +41_20_signed

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ-04-ΕΠΙΠΕΔΟ +44_70_signed

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ-05-ΕΠΙΠΕΔΟ +48_20_signed_signed
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ-00_signed_signed

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ-01-ΕΠΙΠΕΔΟ +34_20_signed_signed

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ-02-ΕΠΙΠΕΔΟ +37_70_signed_signed

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ-03-ΕΠΙΠΕΔΟ +41_20_signed_signed
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-00-ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ_signed_signed

ΘΕΡΜΑΝΣΗ-00-ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΙΟ_signed_signed

ΘΕΡΜΑΝΣΗ-01-ΕΠΙΠΕΔΟ +34_20_signed_signed

ΘΕΡΜΑΝΣΗ-02-ΕΠΙΠΕΔΟ +37_70_signed_signed

ΘΕΡΜΑΝΣΗ-03-ΕΠΙΠΕΔΟ +41_20_signed_signed

ΘΕΡΜΑΝΣΗ-04-ΕΠΙΠΕΔΟ +44_70_signed_signed

ΘΕΡΜΑΝΣΗ-05-ΕΠΙΠΕΔΟ +48_20_signed(1)

ΘΕΡΜΑΝΣΗ-06-ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ_signed_signed
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ-00_signed_signed

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ-01-ΕΠΙΠΕΔΟ +34_20 v2_signed_signed

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ-02-ΕΠΙΠΕΔΟ +37_70_signed_signed

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ-03-ΕΠΙΠΕΔΟ +41_20_signed_signed

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ-04-ΕΠΙΠΕΔΟ +44_70_signed_signed

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ-05-ΕΠΙΠΕΔΟ +48_20_signed_signed

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ-06-ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ v2_signed_signed
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ-00_signed_signed

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ-01_signed_signed
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΑΕΡΙΣΜΟΣ-00-ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ_signed_signed

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΑΕΡΙΣΜΟΣ-00-ΨΥΧΡΟΜΕΤΡΙΑ_signed_signed

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΑΕΡΙΣΜΟΣ-01-ΕΠΙΠΕΔΟ +37_70_signed_signed

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΑΕΡΙΣΜΟΣ-02-ΕΠΙΠΕΔΟ +41_20_signed_signed
Η-Μ ΚΑ01

Η-Μ ΚΑ02

Η-Μ ΚΑ03

Η-Μ ΚΑ04

Η-Μ ΚΑ05

Η-Μ ΚΑ06
T01-Model_signed

Σ01-Model_signed

Σ02-Model_signed

Σ03-Model_signed

Σ04-Model_signed

Σ05-Model_signed

Σ08-Model_signed

Σ09-Model_signed

Σ10-Model_signed

Σ11-Model_signed

Σ12-Model_signed

Σ13-Model_signed

Σ14-Model_signed

Σ15-Model_signed
ΥΔΡΕΥΣΗ-00_signed_signed

ΥΔΡΕΥΣΗ-01-ΕΠΙΠΕΔΟ +34_20_signed_signed

ΥΔΡΕΥΣΗ-02-ΕΠΙΠΕΔΟ +37_70_signed_signed

ΥΔΡΕΥΣΗ-03-ΕΠΙΠΕΔΟ +41_20_signed_signed

ΥΔΡΕΥΣΗ-04-ΕΠΙΠΕΔΟ +44_70_signed_signed

ΥΔΡΕΥΣΗ-05-ΕΠΙΠΕΔΟ +48_20_signed_signed

ΥΔΡΕΥΣΗ-06-ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ_signed_signed
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ-00_signed

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ-01-ΕΠΙΠΕΔΟ +48_20_signed
+θ+¦+¦+¬+_+¬+-+¦+¦+χ__Α_Β+¬_Δ_Η+¬_Β+υ_+Ι_Β+¦+¬_Ζ_+-_Β___210722(3)

+Σ+Φ+Σ_+θ.+Χ_+ι+Χ+κ+β+δ+Ω+ρ+Ω +Φ+β+Σ+γ+Ω+κ+ξ+η+Ω+μ +Σ+_+φ+¦+__Β_Δ+_ +μ_Θ+¬+¬+¦+¦+¬_Ξ +γ_Ε+¦_Β+ψ+¬_Ζ +¦+¦+- _Ε+_+_ +-+__Ε+_+¦+¦+-_Ε+υ_Δ_Ε+-_Δ+_ _Ε+¬_Ζ 26o_Ζ +Φ+_+-+¬_Ε+¦+¦+¬_Ξ

+Σ+Φ+Σ+ε_+ι+κ+θ+γ+Ω+κ+ξ+η+Ω

+Σ+Φ+Σ+ε_A.O.E 355_2022 +Φ+β+Σ+γ+Ω+κ+ξ+η+Ω 26+¬ +Φ+Ω+ε+θ+ν. +μ+π+θ+δ+Χ+β+θ +π+Σ+δ+γ+β+Φ+Σ+μ
+θ+¦+¦+¬+_+¬+-+¦+¦+χ__Α_Β+¬_Δ_Η+¬_Β+υ_+Ι_Β+¦+¬_Ζ_+-_Β___210722(2)
espd-request-v2

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP